Search shop

NetApp - Disks SATA

NetApp X481A-R6, 12TB (2X6TB) SATA

€180.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X480A-R6, 8TB (2X4TB) SATA

€120.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X478A-R6, 6TB (2X3TB) SATA

€100.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X299A-R5, 2TB SATA

€65.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X266B-R5, 320GB SATA

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

X274A-R5 / 144GB FC

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X308A-R5, 3TB SATA

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X306A-R5, 2TB SATA

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X302A-R5, 1TB SATA

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

NetApp X267A-R5, 500GB SATA

€50.00 Net, plus VAT

Details

 

Bitte beachten Sie, dass sich unser Angebot ausschließlich an Unternehmen richtet.